×
`
Хэн: Монгол Улсын Ерөнхий сайдын БНХАУ-д хийж буй айлчлал
Хэзээ: 2023.0629
Хаана: БНХАУ. Бээжин хот
Юу : “Монгол Улсын говийн мазаалайг хамгаалах чиглэлээр техникийн туслалцаа үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх тухай нэмэлт хэлэлцээр”-т Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Б.Бат-Эрдэнэ, БНХАУ-ын Худалдааны сайд Ванг Вентао нар гарын үсэг зурлаа.