×
`
Хэн: Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Хэзээ: 2023.06,26
Хаана: Хууль зүй дотоод хэргийн яамны хэвлэлийн хурал
Юу : Бөхийн ам авахтай холбоотой дүрмийн өөрчлөлт орж байгаа. Түрүү жил ам авахтай холбоотой асуудал дээр программ хангамж бэлтгэсэн. Аварга цолтой бөх доод бөхчүүдээсээ хэнийг ч авч болно. Бөхчүүд амаа сонгож байгааг дэлгэцээр цацаж, олон нийтэд харуулна. Ам авах мөчид гар утсаар ярих зэргийг хориглоно. Хэрвээ зөрчвөл бөхийн хорио цээрт заасны дагуу арга хэмжээ авна.