×
`
Хэн: Монголын үндэсний бөхийн холбооны тэргүүн Ц.Магалжав
Хэзээ: 2023.06.29
Хаана: news.mn
Юу : Олон нийтийн зүгээс амлагаа авах процессыг ил тод байлгах хүсэлтэй байдаг. Үүний дагуу үндэсний бөхийн салбар хорооноос амлагааг олон нийтэд ил байлгах талаар санаачилж, дүрэмдээ батлуулсан. Ам авахдаа бөхчүүд утсаар ярьдаг асуудал гардаг учраас ам авахдаа холбооны хэрэгсэл ашиглахгүй хэмээн дүрэмдээ заасан. Энэ заалтыг зөрчвөл тухайн бөхөд хариуцлага оногдуулна.